- Hausa Dictionary | English Hausa Dictionary
kamus
Hausa Dictionary
Our App | Koyon Turanci |Quran Search


English Hausa Dictionary/Kamus

English To Hausa Hausa To English

<<    Shafi na 1 cikin 11    Gaba
O harafi na goma sha biyar a jerin haruffan turanci ...
O level karatun sakandare ...
o'clock ƙarfe (sa'a na agogo) ...
Oaf noun /əʊf/ sakaren mutum ...
oasis noun /əʊˈeɪsɪs/ gurin yada zango (wani guri a hamada inda ...
oath noun /əʊθ/ ɗaukan alƙawarin yin abu ko rantsuwa ...
obdurate adjective /ˈɒbdjʊrət/ taurin kai. ...
obedience noun /əˈbiːdiəns/ biyayya ...
obedient adjective /əˈbiːdiənt/ mai biyayya ...
obeisance noun /əʊˈbeɪsəns/ girmamawa ...
obese adjective /əʊˈbiːs/ mummunan ƙiba fiye da kima ...
obesity noun /əʊˈbiːsəti/ munmunar ƙiba ...
obey verb /əʊˈbeɪ/ yi biyayya ...
obfuscate verb /ˈɒbfʌskeɪt/ rikita lamari ta yadda zai yi wahalar fahimta ...
obituary noun /əˈbɪtʃʊəri/ bada rahotan mutuwan wani a jarida ...
object noun /ˈɒbdʒɪkt/ 1. Abun da zaka gani ko riƙewa ko taɓawa ...
objectification noun /ɒbdʒɛktɪfɪˈkeɪʃən/ ɗaukan mutum a matsayin banza. ...
objectify verb /ɒbˈdʒɛktɪfʌɪ/ ɗaukan mutum a matsayin banza ...
objection noun /əbˈdʒekʃən/ dalilin da yasa baka amince da abu ba ...
objectionable adjective /əbˈdʒɛkʃənəbəl/ ana yin anfani dashi gurin siffanta abun da ...
objective noun /əbˈdʒektɪv/ 1. Abun daka sa gaba kake hanƙoran ganin ka ...
oblation noun /əˈbleɪʃən/ kyautar da ake baiwa abin bauta ...
obligation noun /ˌɒblɪˈɡeɪʃən/ wajibi ...
obligatory adjective /əˈblɪɡətəri/ na wajibi ...
oblige verb /əˈblaɪdʒ/ wajibta ...
obliging adjective /əˈblʌɪdʒɪŋ/ son yin abu ...
oblique noun /əˈbliːk/ layin da shi ba shinfiɗaɗɗe ba kuma ba ...
obliterate verb /əˈblɪtəreɪt/ lalatawa gabaki ɗaya. ...
oblivion noun /əˈblɪvɪən/ 1. Rashin farga 2. Kasancewa an manta da abu gabaki ...
oblivious adjective /əˈblɪvɪəs/ rashin farga, rashin ankarewa ...
oblong noun /ˈɒblɒŋ/ abun da yake da siffar 'rectangle' ...
obloquy noun /ˈɒbləkwi/ kasancewa mutane suna matuƙan yin Allah wadai da ...
obnoxious adjective /əbˈnɒkʃəs/ mai matuƙar muni. ...
obscene adjective /əbˈsiːn/ iskanci ...
obscenity noun /əbˈsɛnɪti/ iskanci ...
obscurantism noun /ˌɒbskjʊˈrantɪzəm/ ɗabi'an ɓoye bayanai. ...
obscure adjective & verb /əbˈskjʊər/ 1. Wanda ba'a sani sosai ba 2. Yin ...
obscurity noun /əbˈskjʊərɪti/ rashin shahara ...
obsequies noun /ˈɒbsɪkwɪz/ bikin jana'iza ...
obsequious adjective /əbˈsiːkwɪəs/ mai biyayya. ...
observance noun /əbˈzərvəns/ 1. Yin biyayya ga doka. 2. Hali na gari. ...
observant adjective /əbˈzɜːvənt/ mutumin dake da lura ...
observation noun /ˌɒbzəˈveɪʃən/ lura ...
observe verb /əbˈzɜːv/ 1. Lura da, kula da 2. Yin biyayya ga doka ...
observer noun /əbˈzɜːvər/ mai sanya ido ...
obsess verb /əbˈses/ kasancewa abu ya shiga ranka ...
obsession noun /əbˈsɛʃən/ abun daya tsaya maka a rai ...
obsessional adjective /əbˈseʃənl/ yawan damuwa da abu ...
obsessive adjective /əbˈsesɪv/ yawan sa abu a rai ...
Obsessive Compulsive Disorder wata matsala da take sa mutum yawan maimata aiki fiye ...
<<    Shafi na 1 cikin 11    Gaba

English to Hausa Words list

A-B-C-D-E-F-G-H-I-J-K-L-M-N-O-P-Q-R-S-T-U-V-W-X-Y-Z

Hausa to English Words list

A-B-C-D-E-F-G-H-I-J-K-L-M-N-O-R-S-T-U-W-Y-Z

Kamus.com.ng is an online/offline English to Hausa And Hausa to English comprehensive bilingual Dictionary (or Kamus in Hausa) containing thousands of British and American English words/phrases and Abbreviations.

The website/app provide definition of any existing English or Hausa word and phrase.

Each words came along with parts of speech.

We included hausa descriptions of complex and ambiguous definitions

We specified British Audio and IPA pronunciation of any English word for those wishing to know how to pronounce a particular word.

We provide English & Hausa bilingual usage sentences, description images, audio pronunciations of all Hausa words, pluralization of Hausa words, and origins of Hausa words derived from Arabic or English.

However this website came along with English to Hausa learning resources designed specifically for native Hausa wishing to learn English as second language.

Scientific words, medical words, geology, geography, biology, anatomy, chemistry, physics, literature, computing, psychology and linguistics words were included and precisely translated to Hausa.

Enjoy your stay here and also contribute to its growth by linking to us or inform others about this website.

The dictionary is frequently updated and it works both online and offline.

If there is any missing word in the dictionary please send us the word and we'll add the word as soon as possible

Aika Zuwa

Whatsapp

© Copyright 2014-2021 Shamsuddeen Inc. all right reserved